skip to Main Content

입학상담

무엇이든 물어보세요
국제패션디자인직업전문학교는 세부과정별 탄탄한 커리큘럼을 자랑합니다.

전체 3,351
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
391
비밀글 등록금납부확인해주세요
입** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.23 0 1
390
비밀글 학자금대출문의여
입** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.23 0 1
389
비밀글 신입생ot와개강은언제인가요?
입** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.02.23 0 2
388
비밀글 등록금납부확인해주세요
신** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 1
신** 2017.02.23 0 1
387
비밀글 학자금대출문의여
이** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.02.23 0 1
386
비밀글 신입생ot와개강은언제인가요?
이** | 2017.02.23 | 추천 0 | 조회 2
이** 2017.02.23 0 2
385
비밀글 등록금확인
입** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.22 0 1
384
비밀글 장학금때문에 팩스번호..
입** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.22 0 1
383
비밀글 입학후 교재비용??
입** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.22 0 1
382
비밀글 개강일언제
입** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.22 0 1
381
비밀글 등록금확인
박** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
박** 2017.02.22 0 1
380
비밀글 장학금때문에 팩스번호..
김** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
김** 2017.02.22 0 1
379
비밀글 입학후 교재비용??
이** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.02.22 0 1
378
비밀글 신입생 입학,ot
입** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.02.22 0 2
377
비밀글 개강일언제
안** | 2017.02.22 | 추천 0 | 조회 1
안** 2017.02.22 0 1
Back To Top
×Close search
Search