skip to Main Content

입학상담

무엇이든 물어보세요
국제패션디자인직업전문학교는 세부과정별 탄탄한 커리큘럼을 자랑합니다.

전체 2,895
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
161
비밀글 원서접수관련
안** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
안** 2017.01.23 0 1
160
비밀글 면접준비
주** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
주** 2017.01.23 0 1
159
비밀글 카드납부
황** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
황** 2017.01.23 0 1
158
비밀글 지금 직장을다니고있는데..
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.20 0 2
157
비밀글 지금 직장을다니고있는데..
유** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 4
유** 2017.01.20 0 4
156
비밀글 학자금대출가능한가요?
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.20 0 1
155
비밀글 학자금대출가능한가요?
노** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 1
노** 2017.01.20 0 1
154
비밀글 학교관련
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 3
입** 2017.01.20 0 3
153
비밀글 신입생오티는?
임** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 3
임** 2017.01.20 0 3
152
비밀글 수업료 납부했습니다.
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.20 0 2
151
비밀글 포트폴리오 질문이요
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.20 0 2
150
비밀글 안녕하세요
하** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 2
하** 2017.01.20 0 2
149
비밀글 원서 접수요!!!!
안** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 3
안** 2017.01.20 0 3
148
비밀글 수업시간이요
입** | 2017.01.19 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.19 0 1
147
비밀글 등록할때 카드납부
입** | 2017.01.19 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.19 0 2
Back To Top
×Close search
Search