skip to Main Content

입학상담

무엇이든 물어보세요
국제패션디자인직업전문학교는 세부과정별 탄탄한 커리큘럼을 자랑합니다.

전체 3,026
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
169
비밀글 포스터를 보았는데요
김** | 2017.01.24 | 추천 0 | 조회 2
김** 2017.01.24 0 2
168
비밀글 편입되나여?
입** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.23 0 1
167
비밀글 장학혜택받으려면
입** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.23 0 1
166
비밀글 편입되나여?
양** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 2
양** 2017.01.23 0 2
165
비밀글 원서접수관련
입** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.23 0 1
164
비밀글 면접준비
입** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.23 0 1
163
비밀글 카드납부
입** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.23 0 1
162
비밀글 장학혜택받으려면
이** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.01.23 0 1
161
비밀글 원서접수관련
안** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
안** 2017.01.23 0 1
160
비밀글 면접준비
주** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
주** 2017.01.23 0 1
159
비밀글 카드납부
황** | 2017.01.23 | 추천 0 | 조회 1
황** 2017.01.23 0 1
158
비밀글 지금 직장을다니고있는데..
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.20 0 2
157
비밀글 지금 직장을다니고있는데..
유** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 4
유** 2017.01.20 0 4
156
비밀글 학자금대출가능한가요?
입** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.20 0 1
155
비밀글 학자금대출가능한가요?
노** | 2017.01.20 | 추천 0 | 조회 1
노** 2017.01.20 0 1
Back To Top
×Close search
Search