skip to Main Content

입학상담

무엇이든 물어보세요
국제패션디자인직업전문학교는 세부과정별 탄탄한 커리큘럼을 자랑합니다.

전체 3,351
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
241
비밀글 면접예상질문
함** | 2017.02.04 | 추천 0 | 조회 3
함** 2017.02.04 0 3
240
비밀글 패션코드 티켓
최** | 2017.02.04 | 추천 0 | 조회 3
최** 2017.02.04 0 3
239
비밀글 지원문의
신** | 2017.02.04 | 추천 0 | 조회 1
신** 2017.02.04 0 1
238
비밀글 등록금확인
박** | 2017.02.04 | 추천 0 | 조회 1
박** 2017.02.04 0 1
237
비밀글 성적장학금
입** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.03 0 1
236
비밀글 면접일언젠가요
입** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.03 0 1
235
비밀글 성적장학금
김** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
김** 2017.02.03 0 1
234
비밀글 고지서안왔어요
입** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.03 0 1
233
비밀글 부모님상담..
입** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.03 0 1
232
비밀글 국가장학금
입** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.03 0 1
231
비밀글 면접일언젠가요
송** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
송** 2017.02.03 0 1
230
비밀글 고지서안왔어요
이** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.02.03 0 1
229
비밀글 부모님상담..
이** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.02.03 0 1
228
비밀글 국가장학금
서** | 2017.02.03 | 추천 0 | 조회 1
서** 2017.02.03 0 1
227
비밀글 접수마감시간궁금합니다
입** | 2017.02.02 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.02.02 0 1
Back To Top
×Close search
Search