skip to Main Content

입학상담

무엇이든 물어보세요
국제패션디자인직업전문학교는 세부과정별 탄탄한 커리큘럼을 자랑합니다.

전체 3,023
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
76
비밀글 합격자 발표 언제 나오나용
남** | 2017.01.11 | 추천 0 | 조회 1
남** 2017.01.11 0 1
75
비밀글 안녕하세요~^^
황** | 2017.01.11 | 추천 0 | 조회 1
황** 2017.01.11 0 1
74
비밀글 질문
입** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.10 0 1
73
비밀글 질문
김** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 1
김** 2017.01.10 0 1
72
비밀글 신입생 오티랑 입학식
입** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.10 0 2
71
비밀글 안녕하세요 슈메이커 질문좀 드려요
입** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.10 0 2
70
비밀글 국제멀티샵에 관해서 알고싶습니다
입** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 1
입** 2017.01.10 0 1
69
비밀글 신입생 오티랑 입학식
현** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 1
현** 2017.01.10 0 1
68
비밀글 안녕하세요 니트패션디자인학과 질문좀 드려요
오** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 2
오** 2017.01.10 0 2
67
비밀글 취업률이 얼마나 되는건가요
정** | 2017.01.10 | 추천 0 | 조회 4
정** 2017.01.10 0 4
66
비밀글 궁금한점~
입** | 2017.01.09 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.09 0 2
65
비밀글 면접복장 질문요!
입** | 2017.01.09 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.09 0 2
64
비밀글 등록금 문의
입** | 2017.01.09 | 추천 0 | 조회 2
입** 2017.01.09 0 2
63
비밀글 궁금한점~
이** | 2017.01.09 | 추천 0 | 조회 1
이** 2017.01.09 0 1
62
비밀글 면접복장 질문요!
여** | 2017.01.09 | 추천 0 | 조회 1
여** 2017.01.09 0 1
Back To Top
×Close search
Search